Nosaltres

Empresa de sanejament creada l’any 2001 com Vilaboi PVC SCP i com a transició normal per volum de facturació passat a ser Vilaboi 2001 SL

Fundada per dos socis instal · ladors des de zero, amb la il.lusió que amb la nostra experiència i coneixements en la instal · lació de canonades plàstiques (posseïm carnet instal · lador especialista en canonades plàstiques) podríem obrir-nos pas en aquest mercat tan competitiu.

Vilaboi comença especialitzada en desguassos, però les noves normatives i el nostre compromís en satisfer els nostres clients, ens han fet ampliar el mercat.

Avui dia, podem i estem capacitats per a això, tota la instal · lació de sanejament (PVC, PP, PVC insonoritzat …), tota la ventilació de l’habitatge segons CTE (Ventilació cuines, calderes, mecànica, hibrida …) i realitzar totes les perforacions que siguin necessàries per al pas de les instal · lacions. Amb això donem un servei complet al client i evitem subcontractacions.

Per tancar el cicle de sanejament, realitzem al nostre clients, una neteja de canonades evitant restes de l’obra que no faran més que perjudicar a l’últim destinatari de l’immoble.

Tots aquests treballs els realitzem amb personal propi i capacitat, al dia en temes de seguretat i prevenció.