Instal·lació

Sanejament

Instal · lació de tot tipus de canonades plàstiques

 

 • PVC
 • PVC INSONORITZAT
 • PP
 • PE
 • Control instal · lador canonades plàstiques (ASETUB)

Ventilació

Instal · lació del conjunt ventilacions habitatge CTE

 • Cuines
 • Calderes
 • Banys
 • Locals
 • Tub helecoidal
 • Tub inox

Perforacions

Perforacions en forjat o mur de formigó

 • Mur
 • Forjat
 • Diámetres de 52 mm a 400 mm