Desembussos

Equip autònom i compacte instal · lat en furgoneta, amb capacitat per a neteja de canonades fins a 300 mm. de diàmetre.

La nostra experiència en instal · lació, al costat d’un gran equip de prevenció i desembussament, ens fan especialistes en la detecció i solució del problema. NO NOMÉS fiquem LA MÀNEGA I ENS ANEM, sinó que busquem l’explicació per a embussos i ja sigui amb manteniment o amb alguna modificació en la xarxa, podem allargar la vida de la xarxa.

Per molta experiència que tinguem, i per molt ben realitzada que estigui la instal · lació, aquesta sempre requerirà un manteniment, sobretot sifons, arquetes i embornals.

El sifó ens garanteix que l’olor del clavegueram no ens arribi als habitatges, però el no manteniment del sifó fa que l’acumulació de residus en la seva base provoquen de per si la mateixa olor ia la llarga l’embús.

El mateix CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) en l’apartat manteniment i conservació, indica que s’han de netejar cada 6 mesos embornals en cobertes i un cop mínim a l’any els col · lectors. Recordeu que a la llarga, el més econòmic és la prevenció i no esperar que l’aigua surti pel bany del veí de la planta baixa o el local comercial.